Kinh Sám Hối – Nguồn Gốc, Ý Nghĩa, Vai Trò Trong Đời Sống Thực Tế

Không phải ngày nào chúng ta gây ra tội lỗi, lỗi lầm thì mới cần phải đọc kinh sám hối. Kinh sám hối nên đọc hàng ngày trước khi ngủ, khi một ngày nữa lại...